Skip to content Skip to footer

Polityka Prywatności i polityka cookies

lotos travel

Polityka Prywatności i polityka cookies

 1. Chronimy dane naszych Klientów.
 2. Staramy się rejestrować minimum potrzebnych danych.
 3. Wypełniając formularz kontaktowy, na podstawie którego wyszukana i przygotowana Klientowi jest oferta – Klient przekazuje nam minimum wymaganych do przygotowania zamówienia danych: imię, nazwisko, mail, telefon.
 4. Przy dokonywaniu zapytania on-line o połączenie lotnicze między dwoma portami, Klient musi podać wszystkie wymagane przez system dane (są one oznaczone *). Pozostałe dane nie są obowiązkowe, można je podać aby ułatwić komunikację.
 5. Dane Klienta nie są rejestrowane w naszym serwisie.
 6. Dane Klienta nie są wykorzystywane w celach marketingowych bez jego zgody.
 7. Adresy IP komputerów wczytujących strony serwisu są zapisywane jedynie w celach statystycznych i bezpieczeństwa.

Informacja o plikach cookies

Pliki cookie (ciasteczko) – co to jest?

Ciasteczka (ang. cookies) – to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Co identyfikuje ciasteczko?

Ciasteczka nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem oraz przeglądarką, na którym/w której cookie zostało zapisane.

Ciasteczka wykorzystywane są do uzyskiwania głównie danych statystycznych informujących o liczbie odwiedzin, miejscach, z których odwiedzane są strony, statystycznych zainteresowaniach klientów (podstronach oglądanych przez klientów) w danym serwisie internetowym.

Jakie mechanizmy wykorzystuje nasza strona?

Na stronie stosowane są standardowe rozwiązania firm trzecich (Google) jak np. google analitics, google webmasters tools, google maps. Pomagają one zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości oraz poszerza funkcjonalność.

Kontrola oraz usuwanie plików cookies.

Każdy z użytkowników może zmieniać sposób wykorzystywania plików cookies przez jego przeglądarkę (blokować, usunąć).
Większość przeglądarek internetowych oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookies, akceptowania tylko niektórych lub wręcz każdorazowo pytać użytkownika, gdy strona www próbuje je zapisać.

Zarządzanie plikami cookies, może różnić się w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
Aby uzyskać więcej informacji, w jaki sposób zarządzać swoimi plikami cookies dla poszczególnych przeglądarek, proszę wykorzystać linki znajdujące się poniżej:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO).

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest- BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH LOTOStravel Sp. J. ; 70-407 Szczecin, ul. Bałuki 4/14

Kontakt z Administratorem – bilety.lotnicze@lotostravel.pl

 

INFORMUJEMY, ŻE W ZAKRESIE PROWADZONEJ PRZEZ FIRMĘ DZIAŁALNOŚCI PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

 1. Podmiotów, których dane dotyczą: klienci indywidualni i instytucjonalni, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące, potencjalni klienci (zakres danych przetwarzanych: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe- nr telefonu, adres e-mail, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne.

 

 1. Cele przetwarzanych danych:
 • zawarcie i wykonanie umowy/zlecenia rezerwacji biletów lotniczych,
 • wykonanie ciążących obowiązków prawnych, m.in. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
 • usprawiedliwiony interes prawny: udokumentowanie realizacji transakcji; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń; marketing bezpośredni; tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta,      

 

 1. Pochodzenie danych osobowych

Dane, które przetwarzamy przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł ( m.in. KRS, CEIDG, Internet).

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu : podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach, podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiednich działań, m.in. ubezpieczycielom, organom administracji państwowej, sądom, komornikom, kurierom i operatorom pocztowym, bankom, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu tego okresu archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

 

 1. Przekazywanie danych poza obszar EOG

W razie konieczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG.

Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

 

 1. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

1)   sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;

2)   usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;

3)   ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nie usuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;

4)   dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;

5)   przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;

6)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze  wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres Administratora Danych Osobowych.

Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.

Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Do góry